Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2023

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2023pdf logo

Příloha 2023pdf logo

Rozvaha 2023pdf logo

Záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodařenípdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obcepdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2pdf logo

Výkaz zisku a ztráty pdf logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín