Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Obecně závažná vyhláška 02/2013

Obec Křešín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů.pdf logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín