Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Oznámení: Pronájem obecných pozemků

Obecní úřad v Křešíně oznamuje na základě zákona č.128/2000Sb.,§ 39 odst.1 ve znění pozdějších předpisů.

Záměr pronájmu obecních pozemků parc.číslo 582/6 o výměře 245m2, dále parc.č.58/5 o výměře 8m2, dále pozemek parc.č.682

o výměře 66m2 a dále pozemek  parc.č.683  o výměře 50m2

v katastrálním území Křešín

 

Návrhy na pronájem lze podat na obecním úřadě v Křešíně nejpozději do 5.12.2012.

word logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín