Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019pdf logo

Příloha 2019pdf logo

Rozvaha 2019pdf logo

Výkaz zisku a ztrát 2019pdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2019pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2pdf logo

Inventarizační zpráva za rok 2019pdf logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín