Úřední deska

Jednotný organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. Obec hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci samostatně na základě obecně platných právních předpisů.

Úplné znění územního plánu Křešín po vydání změny č. 1

Úplné znění UP Křešín po vydaní zm.č.1 TEXTpdf logo

Úplné znění UP Křešín koordinační výkrespdf logo

Úplné znění UP Křešín výkres základního členění územípdf logo

Úplné znění UP Křešín hlavní výkrespdf logo

Úplné znění UP Křešín hlavní výkres VPS+VPOpdf logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín