Územní plán KŘEŠÍN 2021

Územní plán - Veřejná vyhláška pdf logo

Návrh územního plánu KŘEŠÍN - NÁVRHpdf logo

Návrh územního plánu KŘEŠÍN - ODŮVODNĚNÍpdf logo

Výkres základního členění území pdf logo

Hlavní výkres pdf logo

Výkres VPS+VPO pdf logo

Koordinační výkres pdf logo

Výkres širších vztahů pdf logo

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf logo

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín