Úřední deska

Jednotný organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. Obec hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci samostatně na základě obecně platných právních předpisů.

Územní plán KŘEŠÍN 2021

Územní plán - Veřejná vyhláška pdf logo

Návrh územního plánu KŘEŠÍN - NÁVRHpdf logo

Návrh územního plánu KŘEŠÍN - ODŮVODNĚNÍpdf logo

Výkres základního členění území pdf logo

Hlavní výkres pdf logo

Výkres VPS+VPO pdf logo

Koordinační výkres pdf logo

Výkres širších vztahů pdf logo

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu pdf logo

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín