Obec Křešín

Závěrečný účet

Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017 ... pdf-logo

Veřejné zasedání

Program veřejné zasedání stahnete zde .. pdf-logo

Rozpočtové opatření č.5 2018

Dokument k nahlédnutí zde .. pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

Inventarizační zpráva za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

 

FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO .. pdf-logo

ROZVAHA (Bilance) .. pdf-logo

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Dokumenty ke stažení

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 ... pdf-logo

Inventarizační zpráva 2017 .... pdf-logo

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu 2017 ... word-logo

V040-201712KE01 ... pdf-logo

V060-201712KE01 ... pdf-logo

V061-201712KE01 ... pdf-logo

V062-201712KE01 ... pdf-logo

Přechodné úpravy na komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích .. více zde pdf-logo

Rozpočtové opatření č.4 2018

Dokument stahujte zde ... pdf-logo

Veřejné zasedání

Program veřejné zasedání stahnete zde .. pdf-logo

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí na rok 2018 ... pdf-logo

Strana 8 z 35