Obec Křešín

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby a stavebního povolení ( a zároveň spojení obou řízení )na stavbu objektu pro rodinnou rekreaci, vodovodní
přípojky z nové domovní studny, zemního přívodního kabelu elektro, žumpy vč. přípojky kanalizace,
systém vsakování srážkových vod, vše na pozemku parc. č. 213PK v k.ú. Křešín.

celý dokument ke stažení pdf-logo

Směna pozemku p. Mudry

Oznámení o směně pozemku pana Mudry  word-logo

Oznámení o stavbě nové kanalizace

Oznámení o zahájení řízení veřejnou přihláškou.. zde ke stažení pdf-logo

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2009 ... word-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná v pátek 21.5. 2010 od 19:00 v č.p. 33 .... word-logo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

INFORMACE: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konané ve dnech  28. a 29. května 2010 word-logo

Oznámení o místních poplatcích 2010

Oznámení o místních poplatcích. Stahněte zde word-logo

Veterinární správa

Nařízení SVS_MVO-č.j.2010/875/SVS ze dne 4.března 2010 pdf-logo

Veřejné zasedání

Celý dokument naleznete zde word-logo

Finanční úřad pro Prahu - Jižní město

Celý dokument naleznete zde pdf-logo

Návrh rozpočtu na rok 2010 zastupitelstva obce Křešín

Návrh rozpočtu na rok 2010 zastupitelstva obce Křešín stahnete zde word-logo

Strana 35 z 36