Obec Křešín

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 pdf-logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M pdf-logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018 pdf-logo 

Návrh na Závěrečný účet 2018 pdf-logo

Příloha pdf-logo

Rozvaha pdf-logo

Výkaz zisku a ztráty pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 pdf-logo

Oznámení

Záměr pronájmu části pozemku pdf-logo

Rozpočtové opatření č.3 2019

pdf-logo

Návrh územního plánu

Výkres limitů využití území pdf-logo

Problémový výkres pdf-logo

Výkres hodnot území pdf-logo

Doplňující průzkumy a rozbory pdf-logo

Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do EP pdf-logo

Svoz nebezpečného odpadu

Uskuteční se 11.5.2019 mezi 15.00 - 15.20 .. pdf-logo

Veřejná vyhláška

Daň z nemovitostí na rok 2019 pdf-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná v pátek 26.4.2019 od 18h v čp. 21 Obecní úřad .. program zde ...pdf-logo

Krešínský čtvrtletník 2019/01

pdf-logo

Strana 4 z 36