Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Společné územní a stavební řízení

Rodinný dům .. víc zde pdf-logo

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného ústního jednání .. více zde pdf-logo

Žádost o slevu z poplatku za svoz SKO

Dokument zde .. pdf-logo

Oznámení o místních poplatcích

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 600,- Kč/osoba pdf-logo

Stočné poplatky 2019

Oznámení o aktuální výši stočného na 1 občana. Více zdepdf-logo

Strana 9 z 64