Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Žádost o slevu z poplatku za svoz SKO

Dokument zde .. pdf-logo

Oznámení o místních poplatcích

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 600,- Kč/osoba pdf-logo

Stočné poplatky 2019

Oznámení o aktuální výši stočného na 1 občana. Více zdepdf-logo

Vyhláška pro veřejné zasedání o odpadech

Příloha číslo 7, k vyhlášce č.02/2013 pdf-logo

Strana 7 z 62