Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Krešínský čtvrtletník 2019/02

pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Záverečný účet obce Křešín 2018 .. pdf-logo

Fin 2-12M .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Rozvaha .. pdf-logo

Výkaz zisku a ztrát .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 .. pdf-logo

Přerušení dodávek elektrické energie ČEZ

Přerušení dodávky energie se bude konat 19.6.2019 od 7:30 do 13h pdf-logo

Program veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná v pátek 7.6.2019 od 18h v čp. 21 Obecní úřad .. program zde ... pdf-logo

Strana 5 z 64