Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Prázdniny končí na Křešíně

Prázdniny končí na Křešíně 30.8.2019 .. plakát zde pdf-logo

Veřejná vyhláška

Návrh zadání územního plánu ... více zde pdf-logo

Krešínský čtvrtletník 2019/02

pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Záverečný účet obce Křešín 2018 .. pdf-logo

Fin 2-12M .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Rozvaha .. pdf-logo

Výkaz zisku a ztrát .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 .. pdf-logo

Přerušení dodávek elektrické energie ČEZ

Přerušení dodávky energie se bude konat 19.6.2019 od 7:30 do 13h pdf-logo

Strana 3 z 62