Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Rozpočtové opatření č.1 2017

Rozpočtové opatření č.1 2017 .. více zde pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín 2016

Závěrečný účet obce Křešín 2016 zobrazíte zde pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2016

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2016 zobrazíte zde pdf-logo

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné ... zobrazíte zde pdf-logo

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Felbabka

Celý dokument zobrazíte zde pdf-logo

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Podluhy

Celý dokument zobrazíte zde pdf-logo

Kanalizační řád

Kanalizační řád k nahlédnutí zde pdf-logo

DSO Svazek obcí podbrdského regionu

Dokument zobrazíte zde pdf-logo

Kotlíková dotace

Dokument stahněte zde ... pdf-logo

Schválený rozpočet roku 2017

Schválený rozpočet roku 2017 k nahlédnutí zde pdf-logo

Rozpočet obce 2017

Rozpočet obce Křešín na rok 2017 ... pdf-logo

Rozpočtový výhled obce Křešín na rok 2014-2018 ... pdf-logo

Strana 10 z 26