Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Rozpočtové opatření č.2/017

Zobrazte zde pdf-logo

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu

Dokument zobrazte zde pdf-logo

Obecně závažná vyhláška o nočním klidu

Celý dokument k zobrazení zde pdf-logo

Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu pro občany se uskuteční v sobotu 13.5.2017 .. více zde pdf-logo

Rozpočtové opatření č.1 2017

Rozpočtové opatření č.1 2017 .. více zde pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín 2016

Závěrečný účet obce Křešín 2016 zobrazíte zde pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2016

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2016 zobrazíte zde pdf-logo

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné ... zobrazíte zde pdf-logo

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Felbabka

Celý dokument zobrazíte zde pdf-logo

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Podluhy

Celý dokument zobrazíte zde pdf-logo

Kanalizační řád

Kanalizační řád k nahlédnutí zde pdf-logo

Strana 7 z 24