Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení o výjimce

Oznámení o výjimce ve vymezení doby nočního klidu 2.9.2018 ... pdf-logo

Volby do Zastupitelstva 2018

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků Volby do Zastupitelstva obce 2018 .. více zde pdf-logo

Den otevřených dveří Lesního klubu Felbiánek

Lesní klub Felbiánek, nová školička pro děti od 3 let, kterou otvíráme v září 2018 v obci Felbabka Vás zve na Den otevřených dveří. který se koná dne 9. srpna 2018 od 10:30 do 18:00 .. více zve pdf-logo

Zkoušky znalosti hub

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2018 .. více zde pdf-logo

Komunální volby 2018

 
Oznámení o počtu členů zastupitelstva obce Křešín volených ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 .. více zde pdf-logo

Závěrečný účet

Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2017 ... pdf-logo

Veřejné zasedání

Program veřejné zasedání stahnete zde .. pdf-logo

Inventarizační zpráva za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

 

FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO .. pdf-logo

ROZVAHA (Bilance) .. pdf-logo

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Dokumenty ke stažení

Zpráva o přezkumu hospodaření 2017 ... pdf-logo

Inventarizační zpráva 2017 .... pdf-logo

Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Podbrdského regionu 2017 ... word-logo

V040-201712KE01 ... pdf-logo

V060-201712KE01 ... pdf-logo

V061-201712KE01 ... pdf-logo

V062-201712KE01 ... pdf-logo

Přechodné úpravy na komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích .. více zde pdf-logo

Strana 6 z 29