Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Veřejná vyhláška

Přípojka splaškové kanalizace pro rekreační objekt č. ev. 3 .... více zde pdf-logo

Obecně závažná vyhláška o době nočního klidu

Dobou noční klidu se rozumí doba od 22h do 6h... více zde pdf-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná 26.3.2018 od 18:00h v č.p. 21 Obecní úřad .. více zde pdf-logo

Nedostatečně určené osoby v katastru nemovitostí

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Rozpočtové opatření č.2

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

Svazek obcí Podbrdského regionu

Svazek obcí Podbrdského regionu - Potrvzení o vyvěšení rozpočtového opatření číslo 3 .. pdf-logo

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 1061999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017 .. více zde pdf-logo

Rozpočtové opatření č.1

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Výsledky Prezidnetských voleb 2.kola 2018

Opis výsledku hlasování ve volebním okrsku obce Křešín Prezidnetské volby 2.kolo 2018 ... pdf-logo

Konání II.kola prezidenských voleb

Oznámení o době a místě konání II.kola voleb prezidenta ... více zde pdf-logo

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j. 111 EX 8279_10-79 ... klikněte zde pdf-logo

Strana 5 z 26