Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení Obecního úřadu Křešín

Poplatek za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálního odpadu se navyšuje od 1.1.2012 na 480,- Kč/osoba, více zde pdf-logo

Strana 28 z 28