Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení: Pronájem obecných pozemků

Obecní úřad v Křešíně oznamuje na základě zákona č.128/2000Sb.,§ 39 odst.1 ve znění pozdějších předpisů.

Záměr pronájmu obecních pozemků parc.číslo 582/6 o výměře 245m2, dále parc.č.58/5 o výměře 8m2, dále pozemek parc.č.682

o výměře 66m2 a dále pozemek  parc.č.683  o výměře 50m2

v katastrálním území Křešín


Návrhy na pronájem lze podat na obecním úřadě v Křešíně nejpozději do 5.12.2012.

Dokument stahujte zde word-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 16.11. 2012 od 18:00 hod. V čP.33 – U TROJANŮ. více zde word-logo

Svoz nebezpečného odpadu

V obci křešín se bude konat ve dne 3.11. v 12:55 - 13.15, podrobnosti zde pdf-logo

Výsledky voleb konané 12 a 13 října 2012

Výseldky voleb do zastupitelstva kraje v obci Křešín stahnete zde pdf-logo

Oznámení o volbách do kraje

Oznámení o místě a době konání voleb. Ty se konají v pátek dne 12.října 2012 od 14.00h do 22.00h a v sobotu dne 13.října 2012 od 8.00h do 14.00h v okrsku č.1, místnost obecního úřadu Křešín, Křešín 21.. více zde pdf-logo

ČEZ upozornění

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 17.8.2012 od 18:00 v ČP.21 - Obecní úřad. Podrobnosti najdete zde pdf-logo

Rozhodnutí o umístění stavby

Dokument stahněte zde pdf-logo

Nařízení města Příbram

o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy ... více zde pdf-logo

Oznámení

O spojení uzemního a stavebního řízení, zahájení společného jednání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. dokument zde pdf-logo

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. dokumnet ke stažení zde pdf-logo

Strana 28 z 29