Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Obecně závažná vyhláška 01/2013

O místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu. Sazba poplatků činí 596,-kč. více zde pdf-logo

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Veřejné zasedání 18.1.2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 18.1.2013 od 18:00h v čp. U trojanů.. viz dokument pdf-logo

Oznámení o konání voleb prezident

Dokument ke stažení pdf-logo

Program veřejného zasedání

Veřejné zasedání se bude konat 14.12.2012 od 18:00 v ČP.33 - U trojanů, více zde jpg-logo

Zápis veřejného zasedání ze dne 16.11.2012

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Volba prezidenta ČR - informace

stahujte uložený dokument jpg-logo

Oznámení: Pronájem obecných pozemků

Obecní úřad v Křešíně oznamuje na základě zákona č.128/2000Sb.,§ 39 odst.1 ve znění pozdějších předpisů.

Záměr pronájmu obecních pozemků parc.číslo 582/6 o výměře 245m2, dále parc.č.58/5 o výměře 8m2, dále pozemek parc.č.682

o výměře 66m2 a dále pozemek  parc.č.683  o výměře 50m2

v katastrálním území Křešín


Návrhy na pronájem lze podat na obecním úřadě v Křešíně nejpozději do 5.12.2012.

Dokument stahujte zde word-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 16.11. 2012 od 18:00 hod. V čP.33 – U TROJANŮ. více zde word-logo

Svoz nebezpečného odpadu

V obci křešín se bude konat ve dne 3.11. v 12:55 - 13.15, podrobnosti zde pdf-logo

Výsledky voleb konané 12 a 13 října 2012

Výseldky voleb do zastupitelstva kraje v obci Křešín stahnete zde pdf-logo

Strana 27 z 29