Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení občanům

Obecní úřad Křešín oznamuje záměr darování pozemků. více zde pdf-logo

Oznámení občanům

Obecní úřad Křešín oznamuje o záměru pronájmu obecních pozemků parcel č. 582/2, 58/5, 682, a 683. více zde pdf-logo

Krajská hygienická stanice

Opatření v souvislosti s povodněmi. Celý dokument ke stažení zde pdf-logo

Nařízení státní veterinární správy

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Zpráva přijatých opatření včetně harmonogramu

Celý dokument stahujte zde word-logo nebo zde pdf-logo

Obecně závažná vyhláška 02/2013

Obec Křešín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů.. více zde pdf-logo

Jednací řád zastupitelstva obce a jeho příslušných výborů

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Oznámení občanům

čtěte zde word-logo

Chráněná krajinná oblast Brdy

Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Brdy .. celý dokument zde pdf-logo

Svoz nebezpečného odpadu pro Občany

Se koná dne 18.5. mezi časem 13:05 a 13:20.. více zde pdf-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná 10.5.2013 v 18.00.. více zde word-logo

Strana 26 z 29