Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení o volbách do PSP ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, dokument ke stažení najdete zde pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 20.9.2013 od 18:00h v ČP.33 u Trojanů. více zde word-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání Zastupitelstva se koná 9.8.2013 od 19:00h v č.p. 33 U trojanů.. více zde pdf-logo

Oznámení občanům

Obecní úřad Křešín oznamuje záměr darování pozemků. více zde pdf-logo

Oznámení občanům

Obecní úřad Křešín oznamuje o záměru pronájmu obecních pozemků parcel č. 582/2, 58/5, 682, a 683. více zde pdf-logo

Krajská hygienická stanice

Opatření v souvislosti s povodněmi. Celý dokument ke stažení zde pdf-logo

Nařízení státní veterinární správy

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Zpráva přijatých opatření včetně harmonogramu

Celý dokument stahujte zde word-logo nebo zde pdf-logo

Obecně závažná vyhláška 02/2013

Obec Křešín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů.. více zde pdf-logo

Jednací řád zastupitelstva obce a jeho příslušných výborů

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Oznámení občanům

čtěte zde word-logo

Strana 25 z 29