Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Oznámení o místních poplatcích

Obecní =uřad oznamuje, že od 1.3. do 31.3:2014 se vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu 480kč/rok a poplatek za psa. více zde pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 28.2. od 18.00 v čp. 33 u Trojanů. Více zde pdf-logo

Oznámení o prodeji v katastrálním území Křešína

Dokument o záměru o uzavření kupní smlouvy na prodej parcely č.62 stahnete zde pdf-logo

Oznámení o prodeji v katastrálním území Křešína

Dokument o záměru o uzavření kupní smlouvy na prodej parcely č.633/11 stahnete zde pdf-logo

Generování cyklystických drah a cyklostezek

Závěr zjišťovacího řízené MŽP si můžete stahnout zde strana 1 pdf-logo, strana 2 pdf-logo a strana 3 pdf-logo.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 13.12.2013 od 18.00h v čp. 33 U trojanů .. vice zde pdf-logo

Oznámení o uzavření kupní smlouvy

Záměr o uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. číslo 633/30 sousedící s budovou č.9 ... více zde pdf-logo

Oznámení o volbách do PSP ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, dokument ke stažení najdete zde pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 20.9.2013 od 18:00h v ČP.33 u Trojanů. více zde word-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání Zastupitelstva se koná 9.8.2013 od 19:00h v č.p. 33 U trojanů.. více zde pdf-logo

Oznámení občanům

Obecní úřad Křešín oznamuje záměr darování pozemků. více zde pdf-logo

Strana 24 z 28