Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Dožádání ve věci o výměření daně z nemovitosti za rok 2014

Dokumenty ke s tažení zde 1. pdf-logo a 2. pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 2.5. od 18.00 v čp. 33 u Trojanů. Více zdepdf-logo

2. jarní výstup na Petráčkovu horu

Pozvánka na překrásný výlet brdskou krajinou dne 26.42014 od 13.00h. jpg-logo

Volby do Evropského parlamentu

Volby do EP se konají 23.5. a 24.5.2014 v místě Křešín 21, Křešín. Více zde pdf-logo

Oznámení o místních poplatcích

Obecní =uřad oznamuje, že od 1.3. do 31.3:2014 se vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu 480kč/rok a poplatek za psa. více zde pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 28.2. od 18.00 v čp. 33 u Trojanů. Více zde pdf-logo

Oznámení o prodeji v katastrálním území Křešína

Dokument o záměru o uzavření kupní smlouvy na prodej parcely č.62 stahnete zde pdf-logo

Oznámení o prodeji v katastrálním území Křešína

Dokument o záměru o uzavření kupní smlouvy na prodej parcely č.633/11 stahnete zde pdf-logo

Generování cyklystických drah a cyklostezek

Závěr zjišťovacího řízené MŽP si můžete stahnout zde strana 1 pdf-logo, strana 2 pdf-logo a strana 3 pdf-logo.

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 13.12.2013 od 18.00h v čp. 33 U trojanů .. vice zde pdf-logo

Oznámení o uzavření kupní smlouvy

Záměr o uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. číslo 633/30 sousedící s budovou č.9 ... více zde pdf-logo

Strana 23 z 28