Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Návrh na rpzpočet 2013

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Výsledky hlasování

Opis výsledku hlasování v 2.kole prezidentský voleb - pdf-logo

Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta

Volba prezidenta se koná v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00. více zde pdf-logo

Obecně závažná vyhláška 01/2013

O místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu. Sazba poplatků činí 596,-kč. více zde pdf-logo

Protokol o bezchybném převzetí výsledků hlasování

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Veřejné zasedání 18.1.2013

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 18.1.2013 od 18:00h v čp. U trojanů.. viz dokument pdf-logo

Oznámení o konání voleb prezident

Dokument ke stažení pdf-logo

Program veřejného zasedání

Veřejné zasedání se bude konat 14.12.2012 od 18:00 v ČP.33 - U trojanů, více zde jpg-logo

Zápis veřejného zasedání ze dne 16.11.2012

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Volba prezidenta ČR - informace

stahujte uložený dokument jpg-logo

Oznámení: Pronájem obecných pozemků

Obecní úřad v Křešíně oznamuje na základě zákona č.128/2000Sb.,§ 39 odst.1 ve znění pozdějších předpisů.

Záměr pronájmu obecních pozemků parc.číslo 582/6 o výměře 245m2, dále parc.č.58/5 o výměře 8m2, dále pozemek parc.č.682

o výměře 66m2 a dále pozemek  parc.č.683  o výměře 50m2

v katastrálním území Křešín


Návrhy na pronájem lze podat na obecním úřadě v Křešíně nejpozději do 5.12.2012.

Dokument stahujte zde word-logo

Strana 23 z 25