Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Rozpočtové opatření č.13

Dokument zde pdf-logo

Žádost o slevu z poplatku za svoz SKO

Dokument zde .. pdf-logo

Schválený rozpočet roku 2019

Dokument zde pdf-logo

Oznámení o místních poplatcích

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v částce 600,- Kč/osoba pdf-logo

Stočné poplatky 2019

Oznámení o aktuální výši stočného na 1 občana. Více zdepdf-logo

Rozpočtové opatření č.12

Dokument zobrazíte zde .. pdf-logo

Vyhláška pro veřejné zasedání o odpadech

Příloha číslo 7, k vyhlášce č.02/2013 pdf-logo

Rozpočet 2019

Rozpočet na rok 2019 pdf-logo

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky .. více zde pdf-logo

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná 21.12.2018 od 18h v čp. 21 Obecní úřad .. program zde pdf-logo

Rozpočtové opatření č.11

Dokument zobrazíte zde .. pdf-logo

Strana 3 z 29