Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

ČEZ upozornění

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 17.8.2012 od 18:00 v ČP.21 - Obecní úřad. Podrobnosti najdete zde pdf-logo

Rozhodnutí o umístění stavby

Dokument stahněte zde pdf-logo

Nařízení města Příbram

o záměru zadat ke zpracování lesní hospodářské osnovy ... více zde pdf-logo

Oznámení

O spojení uzemního a stavebního řízení, zahájení společného jednání a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. dokument zde pdf-logo

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o územním plánu. dokumnet ke stažení zde pdf-logo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Křešín se koná v pátek 18.5.2012 od 18:00 v čp. 33 U trojanů. více informací najdete zde pdf-logo

Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu

Dokument ke stažení zde pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín

Dokument stahujte zde pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2011

Dokument stahujte zde pdf-logo

Očkování psů proti vzteklině

Dne 21.4.2012 od 16:10 - 16:20 proběhne očkování před obecním úřadem. Poplatek činí 100,- Kč. Přineste si sebou očkovací průkaz.

Strana 19 z 20