Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Veřejná vyhláška

Návrh zadání územního plánu ... více zde pdf-logo

Krešínský čtvrtletník 2019/02

pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Záverečný účet obce Křešín 2018 .. pdf-logo

Fin 2-12M .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Rozvaha .. pdf-logo

Výkaz zisku a ztrát .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 .. pdf-logo

Přerušení dodávek elektrické energie ČEZ

Přerušení dodávky energie se bude konat 19.6.2019 od 7:30 do 13h pdf-logo

Program veřejné zasedání

Veřejné zasedání se koná v pátek 7.6.2019 od 18h v čp. 21 Obecní úřad .. program zde ... pdf-logo

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019 pdf-logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M pdf-logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018 pdf-logo 

Návrh na Závěrečný účet 2018 pdf-logo

Příloha pdf-logo

Rozvaha pdf-logo

Výkaz zisku a ztráty pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 pdf-logo

Oznámení

Záměr pronájmu části pozemku pdf-logo

Návrh územního plánu

Výkres limitů využití území pdf-logo

Problémový výkres pdf-logo

Výkres hodnot území pdf-logo

Doplňující průzkumy a rozbory pdf-logo

Volby do Evropského parlamentu

Oznámení o době a místě konání voleb do EP pdf-logo

Strana 2 z 29