Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Směna pozemmů

Návrh směny pozemků mezi obcí Křešín a Daliborem Matějkou..pdf-logo

Návrh ZADÁNÍ ÚP Křešín

pdf-logo

Program veřejného zasedání

Program veřejné zasedání 25.10.2019 od 18:00h v ČP. 33 Hostinec u Trojanů .. více zde pdf-logo

Výjimka ve vymezení nočního klidu

Oznámení o výjimce ve vymezení doby nočního klidu 8.9.2019 a 22 9 2019 pdf-logo

Oznámení o výjimce

Oznámení o výjimce ve vymezení doby nočního klidu 2019 pdf-logo

Program veřejného zasedání

Program veřejné zasedání 26.8.2019 od 18:00h v ČP. 21 .. více zde pdf-logo

Prázdniny končí na Křešíně

Prázdniny končí na Křešíně 30.8.2019 .. plakát zde pdf-logo

Veřejná vyhláška

Návrh zadání územního plánu ... více zde pdf-logo

Krešínský čtvrtletník 2019/02

pdf-logo

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Záverečný účet obce Křešín 2018 .. pdf-logo

Fin 2-12M .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo

Rozvaha .. pdf-logo

Výkaz zisku a ztrát .. pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 .. pdf-logo

Přerušení dodávek elektrické energie ČEZ

Přerušení dodávky energie se bude konat 19.6.2019 od 7:30 do 13h pdf-logo

Strana 1 z 28