Úřední deska

Vyhlášky, rozhodnutí, dokumenty

Program veřejného zasedání

Program veřejné zasedání 09.12.2019 pdf-logo

Svazek obcí Podbrdského regionu

Střednědobý výhled 2021-2023  pdf-logo

Svazek obcí Podbrdského regionu

Návrh rozpočtu na rok 2020  word-logo

Směna pozemků

Návrh směny pozemků mezi obcí Křešín a Daliborem Matějkou..pdf-logo

Návrh ZADÁNÍ ÚP Křešín

pdf-logo

Strana 1 z 62