Informace na základě zákona 106/1999 Sb.

 • Oficiální název
  Obec Křešín

 • Důvod a způsob založení
  Obec Křešín vznikla na základě Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.  

 • Organizační struktura
  Činnost  obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a zastupitelů

 • Kontaktní spojení
  kontakt, tel.čísla, adresy


 • Případné platby můžete poukázat
  č.ú. 16520211/0100  KB Hořovice

 • IČO
  Identifikační číslo organizace (IČO)   00242560

 • DIČ 
  Daňové Identifikační číslo (DIČ)  obec Křešín není plátcem DPH

 • Rozpočet
  Návrh na rozpočet obce Křešín na rok 2012 pdf-logo
  Závěrečný účet obce Křešín za rok 2011 pdf-logo
  Závěrečný účet obce Křešín za rok 2010 pdf-logo
  Závěrečný účet obce Křešín za rok 2009 word-logo

 • Žádosti o informace
  Poskytování informací, příjem podání

 • Příjem žádostí a další podání
  Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti,podnětu či jiného dožádání a dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí, případně vydaná obecním úřadem, je kancelář starosty obce na adrese Obec Křešín 21, 26223 Jince

 • Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek, proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech

 • Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy  zde

 • Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Úhrady za poskytování informací
  Při podání žádosti o podaní informace bude občan seznámen s předpokládanou cenou za podané informace, která nepřesáhne uvedené částky. Informace bude vydána až po zaplacení poplatku.
  Sazebník

 • Výroční zpráva o plnění zákona č.106/1999 Sb.
  výroční zpráva 2006
  výroční zpráva 2007
  výroční zpráva 2008
  výroční zpráva 2009
  výroční zpráva 2011