Rozhodnutí

Obec Křešín zamítá návrh ve věci zpřístupnění účelové komunikace na poz. par. č. 638/1 v k.ú. Křešín. více zde pdf-logo