Směna pozemků

Návrh směny pozemků mezi obcí Křešín a Daliborem Matějkou..pdf-logo