Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M pdf-logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018 pdf-logo 

Návrh na Závěrečný účet 2018 pdf-logo

Příloha pdf-logo

Rozvaha pdf-logo

Výkaz zisku a ztráty pdf-logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018 pdf-logo