Den otevřených dveří Lesního klubu Felbiánek

Lesní klub Felbiánek, nová školička pro děti od 3 let, kterou otvíráme v září 2018 v obci Felbabka Vás zve na Den otevřených dveří. který se koná dne 9. srpna 2018 od 10:30 do 18:00 .. více zve pdf-logo