Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2017

Dokument ke stažení zde .. pdf-logo

 

FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO .. pdf-logo

ROZVAHA (Bilance) .. pdf-logo

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY .. pdf-logo

Příloha .. pdf-logo