Ministerstvo obrany ČR navrhuje

Návrh veřejné vyhlášky pdf-logo a návrh opatření obecné povahypdf-logo o zřízení bezečnostních pásem se zákazem vstupu v CHKO Brdy.