Archiv úřední desky

Oznámení o volbách a o změně zákona

celý dokument stahněte zde pdf-logo

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby a stavebního povolení ( a zároveň spojení obou řízení )na stavbu objektu pro rodinnou rekreaci, vodovodní
přípojky z nové domovní studny, zemního přívodního kabelu elektro, žumpy vč. přípojky kanalizace,
systém vsakování srážkových vod, vše na pozemku parc. č. 213PK v k.ú. Křešín.

celý dokument ke stažení pdf-logo

Směna pozemku p. Mudry

Oznámení o směně pozemku pana Mudry  word-logo

Oznámení o stavbě nové kanalizace

Oznámení o zahájení řízení veřejnou přihláškou.. zde ke stažení pdf-logo

Závěrečný účet

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2009 ... word-logo

Strana 7 z 10