Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019pdf logo

Příloha 2019pdf logo

Rozvaha 2019pdf logo

Výkaz zisku a ztrát 2019pdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2019pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2pdf logo

Inventarizační zpráva za rok 2019pdf logo

Výrok SJpdf logo

Odůvodnění SJpdf logo

Výkres základního členění územípdf logo

Hlavní výkrespdf logo

Výkres VPS+VPOpdf logo

Koordinační výkrespdf logo

Výkres širších vztahůpdf logo

Výkres předpokl. záborů PFpdf logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019pdf logo

Příloha 2019pdf logo

Rozvaha 2019pdf logo

Výkaz zisku a ztrát 2019pdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2019pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2pdf logo

Inventarizační zpráva za rok 2019pdf logo

Podkategorie

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín