Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín

Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Záverečný účet obce Křešín 2018pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12Mpdf logo

Návrh na Závěrečný účet 2018pdf logo

Přílohapdf logo

Rozvaha pdf logo

Výkaz zisku a ztrátypdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12Mpdf logo

Návrh na Závěrečný účet obce Křešín za rok 2018pdf logo

Návrh na Závěrečný účet 2018pdf logo

Přílohapdf logo

Rozvaha pdf logo

Výkaz zisku a ztrátypdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2018pdf logo

Podkategorie

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz