Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín

Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správních orgánů a soudů.

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019

Závěrečný účet obce Křešín za rok 2019pdf logo

Příloha 2019pdf logo

Rozvaha 2019pdf logo

Výkaz zisku a ztrát 2019pdf logo

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křešín za rok 2019pdf logo

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2pdf logo

Inventarizační zpráva za rok 2019pdf logo

 

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz