Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín

Obecní úřad

Obec Křešín je jednotný organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou. Obec hospodaří s vlastním majetkem a spravuje své věci samostatně na základě obecně platných právních předpisů ('samostatná působnost'). Výkonným orgánem je obecní úřad a Zastupitelstvo obce Křešín.

Návrh veřejné vyhlášky pdf logo a návrh opatření obecné povahypdf logo o zřízení bezečnostních pásem se zákazem vstupu v CHKO Brdy.

 

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128
 Email

oukresin@tiscali.cz