Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín

Povinné informace

Informace na základě zákona 106/1999 Sb.
  • Oficiální název
   Obec Křešín

  • Důvod a způsob založení
   Obec Křešín vznikla na základě Ministerstva vnitra ČR, podle ustanovení §11 zák.č. 367/1990Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č. 410/1992 Sb.), má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající.  

  • Organizační struktura
   Činnost  obecního úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty, místostarosty, účetní a zastupitelů

  • Kontaktní spojení
   kontakt, tel.čísla, adresy


  • Případné platby můžete poukázat
   č.ú. 16520211/0100  KB Hořovice

  • IČO
   Identifikační číslo organizace (IČO)   00242560

  • DIČ 
   Daňové Identifikační číslo (DIČ)  obec Křešín není plátcem DPH

  • Rozpočet
   Návrh na rozpočet obce Křešín na rok 2012 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2011 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2010 pdf-logo
   Závěrečný účet obce Křešín za rok 2009 word-logo

 

 

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128
 Email

oukresin@tiscali.cz